Ďakujeme za Vašu účasť

Základy liečby priesvitnými vyrovnávačmi /CAT Basics I

Základný kurz používania systému eezysmile®, vylepšený skúsenosťami z predchádzajúcich ročníkov, doplnený o klinické prípady.

Ucelený kurz  pozostávajúci z ôsmich  1,5 hodinových webinárov Vás prevedie všetkými činnosťami lekára:

  • pred liečbou – výber pacienta, kontraindikácie, rozdelenie pohybov zubov,  situácie na posúdenie pred liečbou, dôležité dokumenty, manažment praxe a pacienta, stanovenie ceny 
  • počas liečby – ako zadať prípad a urobiť dobré skeny/odtlačky, nasadenie liečby,  návody na IPR a nasadenie attachmentov, kontrolné sedenia, ako riešiť problémy ak  sa zuby sa nehýbu podľa plánu/vyrovnávače nesedia, revízia prípadu
  • po liečbe – retencia, druhy retainerov,  retenčný protokol
„Tento kurz Vám pomôže dostať túto terapie do praxe – kombinuje nevyhnutnú teóriu, praktické overené liečebné postupy a manažment pacienta. Posilní Vaše odhodlanie na prvý prípad, ukáže riešenia pri problémoch počas liečby a zahŕňa aj retenčnú fázu liečby. Odporúčam ho nielen začínajúcim lekárom ale aj tým, ktorí už majú prvé prípady a chcú si prehĺbiť vedomosti.“
MDDr. Eva Dobranská

Tento kurz je organizovaný naživo online, v slovenskom jazyku, formou štyroch 1,5 hodinových webinárov vždy od 18,00 do 19,30 v termíne od 24.10 do 27.10. 2022

Kurz je pre zaregistrovaných poskytovateľov eezysmile® zdarma.

Časti kurzu:

1
2
3
4
5
6
7
8
CAT – princípy liečby, myeezy portál, výber kandidáta
Ako zadať prípad, vizualizácia, schválenie prípadu
Nasadenie liečby, IPR, atttachmenty
Rôzne situácie v praxi – posúdenie pred liečbou
Kontrolné návštevy, manažment pacienta a praxe
Riešenie ťažkostí počas liečby
Kombinované postupy, Revízie
Dokončenie liečby, retenčná fáza
24.10
24.10
25.10
25.10
26.10
26.10
27.10
27.10
Organizátorom kurzu je eezyakadémia, nezisková vzdelávacia platforma pri eezysmile®. Jej cieľom je prinášať najnovšie a praxou overené poznatky a postupy pri liečbe s priesvitnými vyrovnávačmi a šíriť ich s lekármi pre lekárov. Primárne je určená pre poskytovateľov eezysmile® systému, zapája aj záujemcov – lekárov o túto liečbu. Eezyakadémia spolupracuje s lekármi, ktorí sa chcú podeliť s klinickými výsledkami a praxou, ktorá je overená a funguje v našich podmienkach.

CAT II- Pokročilé techniky

Ako používať eezysmile systém s pomocnými aparátmi a technika jamôk.

Program webinára

V tomto webinári sa dozviete, ako sa dá použiť eezysmile systém v stredne náročných a náročných prípadoch. Ukážeme, kde sa umiesťnujú gombíky a elastické ťahy aby sa pomohlo väčším rotáciám, extrúziám, intrúziám, alebo postupy pri nápravách triedy AII alebo AIII.  Technika jamôk je velmi efekívny a rýchly spôsob, ako zvýšiť retenciu alignerov.  Odkryjeme tajomstvo umiestnenia jamôk pre rôzne situácie.  Webinár je určený pre poskytovateľov  eezysmile,  ktorý už majú nejakú skúsenosť s liečbou pomocou priesvitných vyrovnávačov. 

 

Dátum konania: 21.01.2022 o 18:00

CAT Základy pre Dentálny Tím

Pozývame Vás na eezysmile seminár

Kazuistiky, situácie počas liečby s eezysmile®

Dňa 3.2, Hotel Kaskády

Ako podporiť lekára pri používaní eezysmile systému a dosiahnuť najlepšie výsleky pri liečbe pacientov.

Tento kurz povzbudí Váš dentálny tím – sestry, dentálne hygieničky a hygienikov, aby sa stali plnohodnotným členom a Vašou skutočnou podporou počas liečby priesvitnými vyrovnávačmi. Dostanú odpovede na otázky: Aké sú prínosy CAT, kto je dobrým kandidátom, aké druhy odchýlok sa dajú liečiť, ako funguje liečba, aké výsledky možno očakávať… Webinár je rozdelený na dve časti, aby učenie bolo menej namáhavé. Webinár je určený pre poskytovateľov ktorí chcú posilniť schopnosti svojho tímu dosahovať výnimočnú spokojnosť svojich klientov pri liečbe priesvitnými vyrovnávačmi.  
Dátum konania: 16.02.2022 a 17.02.2022 o 18:00
Program: 10,30 – 10,40 10,40 – 12,00 12,30 – 13,00 13.00 – 13,30 13,30 – 14,00 14,45 – 15,45 15,45 – 16,30 16,30 – 16,35 16,30 – 18,00 20,00 – 24,00

Otvorenie, predstavenie programu a prednášajúcich. M. Džundová
Moje začiatky s eezysmile-prvé skúsenosti, kazuistiky. MUDr. Marčeková
Plánovanie liečby s vysokou predvídateľnosťou
TMK-základný prehľad prejavov chorôb a kedy spozornieť pred CAT. MDDr. Jurkemík
Choroby parodontu a liečba CAT. MDDr. Dobranská
Ako to robím ja: správne fotografie základ dobrej diagnostiky. MUDr. Marčeková
Je revízia nevyhnutná? Skusenosti z praxe. Novinky
Záver prednášok
Praktická časť- práca so skenerom, novinka značky Medit
Večera

V piatok po prednáškach a oddychu vo wellnese ste pozvaní na večeru a after party.

Účastnícky poplatok: 110 Eur/1 os, zahŕňa: seminár, občerstvenie, obed, večeru a after party

Uhraďte do 20.1.2023

Ubytovanie: Rezervuje a platí si každý účastník sám. Rezervácie:  https://booking.hotelkaskady.sk/sk

Pri objednávaní uveďte: seminár eezysmile.

 

Organizátor: eezysmile spol. s r.o., výrobca CA na Slovensku.
Organizátor si vyhradzuje právo zrušiť seminár a vrátiť účastnícky poplatok ak epidemické predpisy
neumožnia organizáciu v uvedenom termíne.