Registrácia na webinár CAT II Advanced- Technika jamôk

Dimple technique alebo technika jamôk. Mimoriadne účinné postupy na vytváranie tlakových bodov na dlahe počas liečby pacienta. Slúžia na zvýšenie sily vyrovnávačov pri jemnejších pohyboch alebo ak sa zub nehýbe podľa plánu. Využíva sa aj na konci liečby, keď potrebujete dokončiť náročnejšie pohyby. Tieto jamky robí lekár pomocou klieští na istých presne určených miestach. Ukážeme kde a ako vytvoriť jamky, druhy klieští na rôzne tvary jamôk. Všetko pre to, aby jamka bola funkčná. Kurz je určený pre začínajúcich ale aj skúsenejších lekárov, ktorí majú záujem rýchlo a účinne zvýšiť tlak dlahy počas liečby.

Termín kurzu: 26.09.2023 o 18:30 hod.

Registrácia: